RSS

Kas yra Lietuvos krikščioniškas fondas?

Lietuvos krikščioniškas fondas yra vietine iniciatyva paremta pelno nesiekianti krikščioniška organizacija, kurios idėja yra skelbti Evangeliją mūsų šalyje. To ji siekia

  • padėdama ruošti evangeliškų bendruomenių vadovus, atrasdama jiems žmogiškųjų, finansinių bei informacinių resursų;
  • sudarydama sąlygas matomai krikščioniškai tarnystei;
  • kurdama ir puoselėdama aiškų ir socialiai bei kultūriškai priimtiną biblišką požiūrį į misiją bei bendruomenių kūrimą.

Lietuvos krikščioniškas fondas buvo įkurtas 1989 metais, atsiliepiant į dvasinius, socialinius ir fizinius tikinčiųjų bendruomenių žmonių, atsidūrusių postsovietinėje visuomenėje, poreikius. Bendradarbiaudamas su vietinėmis evangeliškomis bendruomenėmis ir misijinėmis Šiaurės Amerikos agentūromis, fondas inicijavo, įkūrė ir vystė keletą efektyvių savo programų Lietuvoje. Jo misija yra įgalinti vietinius tikinčiuosius ir jų bendruomenes įkuriant, vystant ir palaikant unikalius tarnystės projektus.

Siūlome apsilankyti mūsų programų puslapiuose.