Asociacija Lietuvos krikščioniškas fondas

Gerumo nebūna per daug

Kryžius2_resized

Misija, veiklos filosofija

Esminis LKF veiklos tikslas yra prisidėti prie krikščioniškų vertybių skleidimo, paramos evangelinėms krašto bendruomenėms bei autentiškos krikščioniškos tarnystės formavimo. LKF veikla taip pat siekiama prasmingai atsiliepti į krašto edukacines, socialines, kultūrines reikmes dramatiškų nūdienos pokyčių kontekste.

LKF veikla grindžiama krikščioniška pasaulėjauta bei evangeline, protestantiška religine tradicija. Tuo pat metu yra vertinama ir pripažįstama platesnė istorinės ir globaliosios krikščionybės patirtis. LKF misija įgyvendinama per tikslines veiklos programas. Programų ištekliai ir jų paramos struktūra formuojami bendradarbiavimo su vietos ir užsienio organizacijomis pagrindu. LKF veikla nėra instituciškai uždara, bet nukreipta į evangelines krašto bendruomenes ir tas visuomenės grupes kurioms reikalinga pagalba. Taip pat, pagal išgales yra paremiamos krikščioniškosios tarnystės iniciatyvos ir kitose bendruomenėse bei organizacijose. Galiausiai, LKF veikla pasireiškia tarnystės (veiklos) modelių kūrimu, situacijos vertinimu bei analize.

Aukščiausias sprendžiamasis LKF organas yra fondo narių susirinkimas.

Istorija

Lietuvos krikščioniškas fondas (LKF) yra visuomeninė, ne pelno organizacija. Įsteigtas 1989 m. evangelikų krikščionių iniciatyvos dėka, LKF yra laikomas viena pirmųjų tokio tipo organizacijų regione. Kuriant ir vystant organizacijos krikščionišką veiklą krašte Vokietijos misija „Licht im Osten“ buvo pirmąja svarbia partnere. Vėliau partnerystės ryšiai užsimezgė ir Šiaurės Amerikoje.

Gailestingumo, leidybos, paramos evangelinėms krašto bendruomenėms tarnystės iniciatyvos pradžioje – vėliau išaugo į eilę religinių, edukacinių, socialinių ir kultūrinių programų.

1995 metų pavasarį, Lietuvos krikščioniškas fondas (LKF) įsigijo administracinį pastatą Ginkūnuose, buvusį grafų V. ir S. Zubovų dvarą. Šio pastato rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės bei įvairių programų veiklai tapo vienu reikšmingiausių LKF projektų.

1990 m. ir dabar
1990 – 1994 m.
1992 – 1998 m.
1994 – 2006 m.
1994 – 2019 m.
1996 – 2005 m.
2008 m. ir dabar

1990 m. ir dabar

LCC Universitetas.

1990 – 1994 m.

Socialinės pagalbos ir paramos programa.

1992 – 1998 m.

Fortepijono studija.

1994 – 2006 m.

Leidykla „Jona“.

1994 – 2019 m.

Evangelinis Biblijos institutas.

1996 – 2005 m.

Anglų kalbos mokymo programa.

2008 m. ir dabar

Vaikų dienos centras.

Programos

Krikščioniškos kultūros centras.

Šios programos tikslas užbaigti įrengti ir pritaikyti įvairiems evangeliškų bendruomenių ir LKF program poreikiams pastatą esantį Ginkūnuose, Šiaulių rajone. Šį 19 a. statytą ir 1980 metais pradėtą rekonstruoti pastatą LKF įsigijo 1995 metais. Atlikti pastato rekonstrukcijos ir aplinkos sutvarkymo darbai (kainavę daugiau negu pats pastatas) jau dabar leidžia veikti LKF ir Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčios programoms.

Evangelinis Biblijos institutas.

EBI istorija prasidėjo 1994 m. Klaipėdos Baptistų bažnyčios patalpose. Mokymą iniciavo Lietuvos krikščioniško fondo kolegijos dėstytojai iš Šiaurės Amerikos. 1995 metais programa buvo perkelta į Šiaulius, o 1997 metais sausio 14 d. į naujas LKF patalpas Ginkūnuose. Vadovaujant Dennis Brooks (Eastern Mennonite Missions- Rytų Menonitų misija) buvo parengta dviejų metų mokymo programa.

1999 m. rudenį, grįžus iš teologinių studijų JAV, Otonas ir Raimonda Balčiūnai, kartu su Christoph Haegele (Vokietijos MBMS- Broliškieji Menonitai) ėmėsi šios teologinio mokymo, asmenybės ugdymo ir studijų programos atgaivinimo bei reorganizavimo.

2012 m. buvo verčiamas naujas EBI istorijos puslapis. Septynios organizacijos: Krikščionių bendrija “Tikėjimo žodis”, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas, Lietuvos krikščioniškas fondas, Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (JAV), Kontaktmisija (Vokietija) ir Broliškųjų menonitų misija (Kanada) įsteigė atskirąją viešąją įstaigą Evangelinį Biblijos institutą su dviem centrais Šiauliuose ir Vilniuje.

EBI pasiūlė krašto Evangelinių bažnyčių tarnautojams krikščioniškos tarnystės ir pastoracinės tarnystės studijų programas.

2015 m. balandžio mėn. dvi EBI programos (pastoracinės tarnystės ir krikščioniškos tarnystės) trims metams gavo EAAA akreditaciją.

2019 m. EBI mokymo programa, EBI Tarybos sprendimu, buvo perkelta į Vilnių. (www.ebinstitutas.lt)

Vaikų dienos centras.

Veikia nuo 2008 metų. Šiuo metu VDC lanko iki 20 vaikų. VDC misija – siekti vaikų gerovės, teikiant socialines ir neformalaus ugdymo paslaugas Šiaulių rajono vaikams.

2020 metais Vaikų dienos centro teikiamai paslaugai buvo suteikta akreditacija. 

Tikslai:

Vaikams teikiamos paslaugos: pagalba pamokų ruošoje, maitinimas, krikščioniško ugdymo, muzikinio lavinimo, dailės studijos, sportiniai ir kulinariniai užsiėmimai. Organizuojamos išvykos, susitikimai, ekskursijos. Vasaros metu vaikams sudaromos sąlygos dalyvauti stovyklose.
Vadovė: Soleveiga Čužiauskienė. (žiūr. FaceBook Vaikų dienos centras Ginkūnuose).

Žmonės

Vadovai

Otonas
Balčiūnas

Otonas kartu su žmona Raimonda įkūrė LKF. Organizacijos vadovas: 1989-1998 m., 2001-2004 m. ir 2015-2016 m.

Šiuo metu Otonas su žmona Raimonda ir jauniausia dukra Urte gyvena ir dirba JAV. Turi tris dukras ir dvi anūkes.

Christoph
Haegele

Organizacijos vadovas: 2005-2010 m. GEC Basel pastorius, organizacijos Kontaktmission Šveicarijoje vadovas ir koordinatorius. Šiuo metu gyvena ir dirba su žmona Antonia Bazelyje. Jie turi du sūnus ir dvi dukteris.

Zenonas
Buivydas

Organizacijos vadovas: 1999-2000 m. ir 2014 m.

Dirba generaliniu sekretoriumi Lietuvos nacionalinėje vežėjų automobiliais asociacijoje LINAVA. Su žmona Neringa gyvena Trakų rajone. Turi keturias dukras ir tris sūnus.

Valdas
Vaitkevičius

2011-2013 m. 2017 ir dabar.

Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius.

Turi tris dukras ir du anūkus. Gyvena ir dirba Šiauliuose.

Darbuotojai ir savanoriai

Čužiauskienė
Solveiga

Vaikų dienos centro vadovė

Vytautas Kurmis

Vytautas
Kurmis

ūkio dalies vedėjas.
Savanoris

Ignaciūnienė
Vida

patalpų tvarkymo
administratorė

Stancelienė
Asta

VDC socialinė
pedagogė

Pavlavičienė
Aistė

finansininkė

Vaitkevičius
Valdas

prezidentas

FONDO NARIAI

Balčiūnas Otonas

Buivydas Zenonas

Gorodničenko Bronislava

Balčiūnienė Raimonda

Buivydienė Neringa

Jucevičius Remigijus

Balčiūnas Vitoldas

Christoph Haegele

Kurmis Vytautas

Bagdonas Audrius

Čužiauskienė Solveiga

Vaitkevičius Valdas